Έχω παρακολουθήσει ένα πολύ διαφωτιστικό σεμινάριο που δεν σου δίνει ποτέ την εντύπωση ότι είναι ανιαρό, αντίθετα είναι όλο ACTION. Όλα αυτά είναι επακόλουθα της πολύ καλής διδασκαλίας του κ. Ανδρέα Θαλασσινού. Είσαι τρομερός.

Ανδρέας Ανδρέου
Computer Expert